İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan kaynakları departmanı olarak iki temel amacımız vadır. Bunlar, verimliliği arttırmak ve iş yaşamının niteliğini yükseltmektir.

Bu iki amaç ışığında, yönetimi planlama ve senkronizasyonunda rekabetçi üstünlükler sağlamak ve gerekli insan kaynağının oluşturulması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma, planlama,örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren disiplin ile bir taraftan işletme amaçları gerçekleştirilebilen, diğer taraftan çalışanların ihtiyaçları karşılanabilen ve aynı zamanda da işletmenin topluma karşı sorumlulukları yerine getirilebilen bir insan kaynakları politikası yürütmekteyiz.

İnsan Kaynakları Kriterlerimiz

Konusunda uzman bir personel kadrosu oluşmasını sağlamak,
Verimliliği maksimum seviyeye çıkarmak ve devamlılığını sağlamak,
Personelin eğitimi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve haklarının verilmesi faaliyetlerini sağlamak,
İnsan kaynakları yönetimi ve planlamasında rekabetçi üstünlükler sağlamak,
İşgücündeki olumsuzluk belirtilerini minimize etmek,
Çevresel ve örgütsel gelişmeler karşısında personelin durum stratejisini belirlemek.

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?